Δημήτριος Ζαρακοβίτης

ΤΕ Ραδιολόγος - Ακτινολόγος
Υποψήφιος διδάκτωρ Παν/μου Πελοποννήσου
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Φίλες και φίλοι,

Για πρώτη φορά αποφάσισα να συμμετέχω στα κοινά αποδεχόμενος την τιμητική πρόταση του Δημήτρη Βόσνου, να συμπορευτώ μαζί του, σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξή του ¨Για την Τρίπολη¨. Πιστεύω πως με την υποψηφιότητά μου θα μπορέσω να βοηθήσω τους συμπολίτες μου να αποκτήσουν ποιότητα ζωής στον τόπο τους.

Καμία πολιτική ιδεολογία και καμία υλική ανταμοιβή δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Στηρίζω την καλή προαίρεση και την όρεξη για δουλειά.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα

Για την Τρίπολη

Βιογραφικό

Εκπαίδευση

 • 2016 – σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Oικονομικών της Υγείας (DigiTHEA Lab) με ερευνητικό αντικείμενο που αφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Οικονομικά της Υγείας και Ψηφιακές Εφαρμογές στην Υγεία (Health Informatics & Health Economics).
 • 2013 - 2015: Master of Science (MSc.) - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση, Σχολή Επιστημών Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Master in Public Management (Βαθμός Άριστα).
 • 1997-2001: Απόφοιτος Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας (Βαθμός Άριστα).
 • Απόφοιτος 3ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης (Βαθμός Άριστα).

Επαγγελματική Ιδιότητα

 • 2005 – σήμερα: Εργάζομαι ως Τεχνολόγος Ραδιολογίας Ακτινολογίας στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης στα εξής τμήματα:
  • Μαγνητικής Τομογραφίας
  • Αξονικής Τομογραφίας
  • Κλασικής Ακτινολογίας

Σεμιναρια

 • 2006 – σήμερα: Συμμετοχή σε 7 σεμινάρια που αφορούν σε:
  • Κατάρτιση σε ιατρικές συσκευές απεικόνισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
  • Συστήματα Ποιότητας στην Υγεία

κλινικά φροντιστήρια

 • Συμμετοχή σε 9 κλινικά φροντιστήρια που αφορούν σε:
  • Προγράμματα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας
  • Κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας
  • Ηλεκτρονικά δεδομένα Υγείας
  • Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης
  • Στατιστικής στην Υγεία
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Υγεία
  • Ανάλυση δεδομένων στον χώρο της Υγείας
  • Μοντέλα λήψης αποφάσεων στην Υγεία
  • Κοινωνικά Δίκτυα στην Υγεία

Δημοσιεύσεις

 • 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά σε θέματα που αφορούν στην Ψηφιακή Υγεία, Ψηφιακές Εφαρμογές στην Υγεία, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας & Οικονομικά της Υγείας
 • Ανακοινώσεις σε συνέδρια

  • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση ή poster σε εθνικά συνέδρια: 12
  • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση ή poster σε διεθνή συνέδρια: 5
  • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση ή poster σε ευρωπαϊκά συνέδρια: 1
  • Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης
  • Στατιστικής στην Υγεία
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Υγεία
  • Ανάλυση δεδομένων στον χώρο της Υγείας
  • Μοντέλα λήψης αποφάσεων στην Υγεία
  • Κοινωνικά Δίκτυα στην Υγεία

  Απλή συμμετοχή σε συνέδρια

  • Συμμετοχή σε εθνικά συνέδρια: 12
  • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια: 1

  Συμμετοχή σε Οργανισμούς & Επιτροπές

  • Αναπληρωματικό μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης
  • Μέλος επιτροπών οικονομοτεχνικής μελέτης, ανάλυσης και αξιολόγησης διαγωνισμών προμήθειας ιατροτεχνολογικού υλικού και αναλωσίμων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
  • Μέλος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας (ΟΤΑΕ)
  • Μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών της Υγείας (DigiTHEA Lab)
  • Οργανωτική Επιτροπή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομίας, Τεχνολογίας & Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 1 – 2/11/2016.
  • Οργανωτική Επιτροπή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομίας, Τεχνολογίας & Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης του Tμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, 09/11/2018

  Βραβεύσεις – Υποτροφίες

  • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ) κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας.
  • 1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας με θέμα: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Αυτοματοποίηση & Απλοποίηση των Διαδικασιών Ενός Γυναικολογικού Τμήματος, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών, 04 – 07/10/2018.
  • 1ο Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομίας, Τεχνολογίας & Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Οικονομική Αξιολόγηση Δημοσίων Ακτινολογικών Εργαστηρίων με τη Χρήση GIS (09/11/2018).
  • 2ο Βραβείο Καλύτερης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομίας, Τεχνολογίας & Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα: Γεωγραφική Αποτύπωση της Κλειστής νοσοκομειακής Περίθαλψης με τη Χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) (09/11/2018).

  Λοιπές Γνώσεις

  • Άριστη γνώση αγγλικής – Certificate of Proficiency in English of Cambridge University
  • Πτυχίο Πληροφορικής – KeyCert Initial IT

  ← Επιστροφή